Fotobond

Noordkop Fotofestival.

Tijdens de komende Kerstvakantie organiseert de Fotobond Afdeling Noord-Holland-Noord een foto expositie onder de naam Noordkop Fotofestival in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Alle fotografen binnen onze regio die lid zijn van de Fotobond mogen meedoen.Iedere deelnemer mag maximaal 10 foto’s inleveren.

Er komen 60 foto’s op de expositie te hangen. Zij worden geselecteerd door een conservator van buiten onze Afdeling. Deze expositie zonder vast thema moet een gevarieerd beeld geven van de vrijetijdsfotografie in Noord-Holland-Noord. Voor deze locatie in Wieringerwerf is gekozen omdat de Cultuurschuur over een ruime expositiezaal beschikt en (nieuwe) professionele expositiewanden met LEDverlichting.

Tot 31oktober kunt u uw digitale fotobestanden opsturen naar de secretaris van de Afdeling: secretaris.afd08@fotobond.nl. De grootte van de foto’s graag reduceren tot 1500pixels op de lange zijde. Maximaal 10 foto’s. Per deelnemer worden niet meer dan 2 of 3 foto’s geselecteerd. Als de curator uw foto(‘s)selecteert, word u verzocht ze afgedrukt in te leveren op een van de drie inleverpunten in onze afdeling.Meer informatie over het inleveren volgt nog.

 

Fotobond – Home 

 

 

 

error: Content is protected !!