Fotobespreken

Fotobespreking op de dinsdagavonden:

Het is de bedoeling dat iedereen zijn foto’s (maximaal 2 tenzij anders afgesproken) bij Ilse aanlevert fvwf.webzaken@gmail.com  één week voor de maandbijeenkomst waarna ze  de volgende dag op de website geplaatst worden om te kunnen bekijken. Op die manier kunnen alle foto’s vooraf geëvalueerd en becommentarieerd worden.   

Anders dan vorig jaar gaan we de foto’s via toerbeurt  a.d.h.v. het bespreekformulier  beoordelen en van commentaar voorzien en kunnen andere leden daarop reageren en/of aanvullen.

Maak vooral ook gebruik van de info verder op deze pagina.

Ook zullen er af en toe ter afwisseling andere vormen van bespreking toegepast worden. We staan open voor suggesties.

Bespreekformulier FVWF v2

Bespreekformulier (printvriendelijk)

 

De Vier Pijlers van foto bespreking:

 ​• beschrijven (objectief):
   o wat zie je
   o welke elementen zie je
   o wat is er aan de hand

• bepalende technieken:
   o compositie
   o kleur
   o ruimte en perspectief
   o techniek

• interpretatie (subjectief):
   o boodschap
   o sfeer en gevoel

• waardering :
   o sterke en zwakke aspecten
   o verbeterpunten

 

De negen beeldelementen

De negen beeldelementen zijn een hulpmiddel voor het beoordelen van de beeldkracht, voor zowel de maker als de beschouwer. Vooral bij het bespreken van fotografie is het zinvol om objectieve criteria te hanteren. Pas wanneer van een foto de beeldelementen duidelijk te onderscheiden zijn, is het mogelijk om een oordeel te vellen over de al dan niet geslaagde balans.

De volgende negen beeldelementen maken het mogelijk om alle beeldaspecten afzonderlijk te bespreken. Of er daarna gesproken wordt van een betekenisvolle foto met uitdrukkingskracht hangt af van de overeenstemming of tegenstellingen van die elementen en of die met elkaar in balans zijn of niet.

 1. Compositie, vorm en kader
 • vlakverdeling (evenwicht in kleur, vormen, donker en licht, contrast)
 • kader, uitsnede (handvat: beeld op de kop bekijken)
 1. Verhaal en symboliek
 • het verhaal dat de foto vertelt kan zo belangrijk zijn dat het alle andere beeldelement ondergeschikt maakt, een cultuurverschil tussen fotograaf en kijker kan miscommunicatie veroorzaken
 • symbolen kunnen nog sterker werken dan verhalen
 1. Licht en toon
 • tijdstip
 • sfeerbepalend
 • na de cameratechniek de belangrijkste te beheersen vaardigheid
 1. Kleur
 • toon
 • invloed op ons gevoel
 • werkt optisch, kan de compositie versterken of verstoren
 • kleurverzadiging, helderheid, kleurcontrasten, en de werking van  kleurenparen, monochromie (bijvoorbeeld in zwart-wit fotografie)
 1. Techniek
 • standpunt, beeldhoek
 • scherp/onscherp, scherptediepte
 • beweging, bevriezing
 • korrel, grafiek
 1. Ruimte en perspectief
 • dieptewerking (suggestie hoe werkelijkheid gevormd was)
 • lijnenspel
 • ritme
 1. Manipulatie (Eigen versie van werkelijkhed)
 • voor de opname: door het arrangeren van onderwerpen
 • door de opname: door keuze van standpunt, beeldhoek, etc
 • na de opname: door het monteren en/of bewerken van beelden
 1. Textuur (oppervlak)
 • onderwerp op de foto: bijvoorbeeld stofuitdrukking
 • de foto zelf: glanzend, mat
 1. Context
 • plaats waar de foto verschijnt, krant, tijdschrift, boek, verjaardagsfeestje, fotoclub, tentoonstelling
 • bijschrift, omringende foto’s
 • verhaal erbij is belangrijk,
 • bijschrift, omringende foto’s
 • seriematig
 • tijdgeest

 

naar boven       

 

error: Content is protected !!