Notulen 10 september 2013

Notulen 10 september 2013

[spoiler title=”Lees verder” open=”0″ style=”1″]

Aanwezig: Dime, Peter, Karen, Bert, Mirjam, Tineke, Ilse, Susan, Jan (notulist)

Als gast: Lisa Heukels

* Bert wordt vice-voorzitter, als opvolger van Marcel die zijn lidmaatschap heeft opgezegd.

* Jan zal in het vervolg de Doodles n.a.v. de clubuitjes verzorgen.

* Lisa stelt zich voor en vertelt over haar affiniteit met fotografie.

* De maandopdracht ‘straatfotografie’ is door bijna iedereen met veel enthousiasme uitgevoerd. De resultaten waren vaak leuk en verrassend.

* In de directiekamer van de school hing een foto die Marcel gemaakt heeft. De katoenen draad heeft het begeven, met als resultaat dat de lijst niet meer te gebruiken is. Bert neemt contact op met Marcel over een mogelijke oplossing.

* N.a.v. een vraag van oud-lid Trees: de fotopasjes zijn al enige tijd binnen. Ze liggen bij Richard. We stellen het op prijs als we er binnenkort over kunnen beschikken.

* Er heeft zich een aspirant-lid aangemeld. Hij wil in november een keer meedraaien.

* De Fotobond organiseert een wedstrijd met als thema ‘Water en vuur’. Liefhebbers kunnen contact met andere leden opnemen als ze een geschikte foto hebben.

* Mirjam heeft via email contact met Madelon Dielen gehad n.a.v. haar in januari te starten Fotocommunity. Misschien kunnen een paar leden een keer als jury fungeren en/of een keer bij haar langs gaan en/of Madelon kan een keer bij ons komen. Mirjam blijft contact houden met Madelon.

* We gaan helemaal akkoord met het clublogo zoals het door Mirjam ontworpen is.

* De foto-opdracht voor oktober is: verval.

* Jan vraagt of er misschien iemand is die hem kan helpen aan materiaal voor het maken van een foto n.a.v. een schilderij van Dick Ket, Zelfportret 1932. Enkele mensen weten misschien iets.

* Hoe staat het met de kettingfoto? Wellicht is hij nu in handen van Jeroen. We wachten in spanning af.

* Het is nog steeds mogelijk om een spreekwoorden- en /of gezegdenfoto in te leveren.

* Het maandelijkse uitje gaat deze keer naar het Vliegerfestival in Scheveningen op 29 september.

* 36 mensen hebben een antwoordformulier van de Etalageroute ingeleverd. Er waren 3 inzendingen met 0 fouten. De inzenders hiervan kregen een prijs. Er komt een foto van de prijsuitreiking in de krant. Helaas ging het hier en daar mis bij de winkeliers wat betreft de plaatsing van de foto’s of de termijn.

* Moeten we nieuwe leden werven? Er zijn op dit moment eigenlijk nog maar 12 actieve leden.

* Peter maakt graag foto’s van weidemolens. Enkele foto’s zijn geplaatst in een boek over weidemolens.

* Omdat Picasa niet helemaal voldoet op de website is Ilse op zoek naar een alternatief. In het menu Extra op onze site kun je nu inloggen bij Onze nieuwe albums. Gaarne actie en eventueel commentaar.

JS 11-09-’13

[/spoiler]

Geplaatst in: Geen categorie

Geef een reactie