Notulen 11 juni 2013

Notities bijeenkomst Fotovrienden Westfriesland op 11 juni 2013

[spoiler title=”Spoiler title” open=”0″ style=”1″]

Aanwezig: Ilse, Dime, Jan, Paul, Franklin, Jeroen, Bert, Mirjam, Tineke, Kees en Marjo.

Afwezig: Richard, Therèse, Marcel, Hans, Anneke, Peter, Karen, Suzanne.

Bert doet de suggestie om de agenda voortaan vooraf rond te mailen.

Kunst in de etalage

De route ligt klaar, de kaarten zijn klaar en de flyers zijn klaar. De locaties voor beeld/foto/schilderij zijn verdeeld. Kees geeft aan niet meer mee te kunnen doen. De lijst met de verdeling van de fotolocaties wordt doorgenomen.

Er wordt nog gewerkt aan de sponsoring via de Rabobank. Mogelijk dat er een eigen bijdrage voor de deelnemers gevraagd wordt van 10 euro pp.

Door de inwoners kan er meegedaan worden aan een wedstrijd; met 3 winnaars. Elke winnaar krijgt een kunstwerk. In het weekeinde na de kunstmarkt komt er een afsluiting van de etalageroute; tijdens deze afsluiting krijgen de winnaars hun prijs uitgereikt. De winnaars worden via loting bepaald (wel moeten alle antwoorden dan correct zijn).

Op 1 september is dus de kunstmarkt; de week ervoor en de week erna is het evenement “Kunst in de etalage”. Na de lappendag (19 of 20 aug) kunnen de foto’s geplaatst worden in de etalages.

Dime stuurt nog het tijdschema en de contactadressen door.

Gevraagd wordt of er nog iemand is die een “ezel” te leen heeft.[graag aangeven in een mail wie er hoeveel ezels  (+groot of klein) nodig heeft. Misschien kunnen we elkaar daarin helpen.]

 Lindendael

Mogelijkheid tot het tentoonstellen van maximaal 19 foto’s met een lijstafmeting van 50×70 cm.

Geen donkere foto’s is het verzoek. Thema is vrij maar het liefst iets dat in de belevingswereld van de bewoners past dus denk aan vogels of natuur.

In de eerste helft van september kunnen de foto’s opgehangen worden. Er is een ophangsysteem.

Mirjam stuurt nog mail rond met informatie.

Met Suzanne is vanavond nog contact geweest of de foto’s  die in de school hangen meegenomen kunnen worden voordat de grote vakantie begint. Suzanne heeft aangegeven dat wie zijn foto mee wil nemen, dit kan doen.

 Website

Ilse heeft heel veel energie gestoken in het opzetten van de nieuwe website; zijn we erg blij mee.

www.fotovriendenwestfriesland.nl  Op de home pagina is een link naar de WIX website (=nieuwe betaalde)

In tegenstelling tot de oude/oorspronkelijke site ziet men bij het openen van de site niet meer meteen de berichten van de leden maar wel direct de foto’s van de leden. De pagina is nu zwart met een rustige groene achtergrond.

Ilse verzoekt om de oude en de nieuwe site te vergelijken en daarna de knoop definitief door te hakken. Graag vóór 1 juli aan Ilse doorgeven welke site de voorkeur heeft met argumenten erbij. Er wordt besloten dat de foto’s door één persoon (waarschijnlijk Ilse) op de site zullen worden gezet.

Technische avond

De technische avond over macro werd heel leuk en heel nuttig gevonden. Met dank aan Dime voor de gastvrijheid.

De volgende avond gaat over Photoshop en is op 25 juni.

Besloten wordt dat er kleine groepjes gevormd worden, elk met twee personen die Photoshoppen willen leren en één die “les” geeft.  De volgende groepjes worden gevormd:

  • Dime, Bert, Tineke,
  • Suzan, Karen, Mirjam
  • Peter, Marcel, Anneke, Jeroen
  • Jan, Ilse, Marjo

Ieder groepje werkt apart en gaat naar één van de deelnemers uit het groepje die over Photoshop op de computer beschikt.

Diverse

Thema afdelingswedstrijd is Water & Vuur.

De volgende bijeenkomst is in juli en wel bij Jan (adres: Schout 38 te Hoorn, tel. 0229-238630). Graag even aan Jan doorgeven of men aanwezig zal zijn. Foto’s dan ook rechtstreeks aan Jan sturen. Locatie voor augustus wordt nog bekend gemaakt. Paul is er in juli niet bij en ook Bert niet.

De kettingfoto ligt nog steeds bij Richard.

Richard heeft ook de pasjes van de Fotobond; Mirjam krijgt deze binnenkort.

Er is dit keer geen gezegde-foto ingestuurd.

Het thema voor de volgende foto- opdracht is natuur (breed onderwerp).

 De derde zondag van juni staat een uitje gepland naar Madurodam; Marcel heeft doodle gestuurd.

 Het bezoek aan Koedijk op 17 juni begint om 19.30 uur. Mirjam mailt informatie nog door aan degenen die gaan (Mirjam, Ilse, Marjo); er kunnen twee foto’s p.p. van treinen ingeleverd worden bij Petra van Koedijk.

Suzanne gaat ervoor zorgen dat er iets lekkers komt voor de juffen en de kinderen namens de fotoclub voor het gebruik van het lokaal het afgelopen schooljaar.

Kees informeert dat de dinsdagavonden voor hem toch moeilijk liggen in verband met zijn muziek activiteiten. Wil wel lid blijven maar kan er niet altijd bij zijn (blijft wel betalend lid).

Tineke geeft een korte toelichting op iets dat haar persoonlijk raakt t.w. het overhevelen van de jeugdzorg van de overheid naar de gemeente. Zij verzoekt iedereen om de petitie te ondertekenen. Zie ook de website www.petitiejeugdggz.nl (moet wel voor de 18e van deze maand)

Mb/16062013

[/spoiler]

 

Geplaatst in: Geen categorie