Notulen 9 april 2013

Notities 9 april 2013[spoiler title=”Lees verder” open=”0″ style=”1″]

Aanwezig: Bert van Vliet, Mirjam Koot, Paul Douw , Hans Syrier, Dime Spijkerman, Jan Siebring, Anneke Leijen, Ilse Baay, Marjo Buyten, Thérèse Blankenzee.

Mirjam doet verslag van de vergadering van de Fotobond op 19 maart aan de hand van de door haar gemaakte notities. Het volgende wordt aanvullend besproken.

–        Ad punt 2: Foto van de maand: besloten wordt om één foto namens de club in te zenden en dus niet iedereen apart.

–        Ad punt 3: misschien heeft iemand een leuk idee op fotogebied of over activiteiten.

B.v. 10 tegen 10, dit kan dan op de site van de Fotobond geplaatst worden. Mirjam informeert dat er morgen nog twee mensen van Koedijk komen. Van Heerhugowaard is niet bekend hoeveel er komen en ook niet van Foto Morgana (Barsingerhorn).

–        Ad punt 5: Mirjam is in de overtuiging dat er maar één persoon per club mag meedoen. Wie

wil dit doen. Ilse heeft al eens aangegeven dat zij dit graag wil volgen. De vraag wordt gesteld

waarom maar 1 persoon? Mirjam weet het niet; zij zal Therese (heeft ook aangegeven

interesse te hebben) en Ilse opgeven. Het boek bij de cursus kan eventueel geleend worden

van Dime & Bert.

–        Ad Thema familieportret. 31 maart is een rekbare datum. Diverse clubs in de regio doen er aan mee.  Het initiatief is leuk maar het kost enorm veel voorbereiding. Beter kunnen wij kijken bij de andere clubs wat het is en dan kijken of het leuk is om volgend jaar mee te doen. Wij zijn aan deze uitdaging nog niet toe.

De factuur van de Fotobond is nergens binnen de club te vinden. Mirjam gaat contact opnemen met de bond.

Aantal leden. Gezien het aantal leden dat regelmatig aanwezig is, is het besluit om meer leden toe te staan lid te worden. Bert komt met een procedure voor nieuwe leden en zet dit op de site. Wij moeten kunnen rekenen op een bepaalde groep aan leden die actief zijn. Mirjam zal Suzanne vragen of het mogelijk is om de aula te gebruiken als er meer leden aanwezig zijn. Het besluit wordt genomen om tot 25 leden te gaan. Er wordt nog één maand gewacht met het uitnodigen van de potentiele leden.

Foto van de maand van ons wordt de foto waarbij de schaatser horizontaal hangt.

Lindendaal – Anneke geeft aan dat er op die locatie geëxposeerd kan worden. Zij denkt dat er rond mei een mogelijkheid is. De expositie is op eigen risico. Formaat: zelf te bepalen. De expo groep kijkt hier naar en gaat hiermee aan de gang. Maakt mogelijk een afspraak.

Mirjam gaat met Suzanne afspreken wanneer de huidige expo in de school eindigt.

Therese geeft nog aan dat Jeroen één lijst heeft die van de fotoclub is.

Expositie Oud Hoorn. Als wij daar aan het eind van het jaar weer een expo willen houden dan bestaat die mogelijkheid weer, informeert Anneke.

Ilse informeert over de etalageroute. Er zijn wel kosten aan verbonden:   pp ca. 10 euro. Dit is voor de kosten zoals folders maken  en het ter beschikking stellen van een prijs. Iedere deelnemer  gaat naar een winkelier die zich aangemeld heeft. Men kan er vervolgens langs gaan om afspraken te maken met de winkelier over b.v. het onderwerp van de foto.  Dit is dus in overleg met de winkelier. Tijd: eind augustus met één week voor de kunstmarkt tot en met één week na de kunstmarkt.

Er zijn al wel voor bepaalde mensen al eigen winkels aangegeven

Opdracht volgende keer: spooky (denk aan een mysterieuze foto of iets waar je bang voor bent). Twee foto’s kunnen er ingeleverd worden bij Bert.

Nieuwe website. Voor de proefversie zie de link die Ilse heeft gestuurd. Ilse stuurt nog een keer de link. Ilse en Bert werken het verder uit.

Tien tegen tien morgen.  Suzanne, Ilse, Therese, Jan, Mirjam, Dime zijn aanwezig.

Volgende bijeenkomst is op 14 mei 2013

 Marjo

[/spoiler]

Geplaatst in: Niet gecategoriseerd

Geef een antwoord